Chvály každou středu
v Praze

Panna Maria Sněžná | od 19:30

Jungmannovo nám. 753/18

Nejbližší chvály 15.5. vedou Gedeon Worship

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.(Ž 34,2)

Toužíme, aby Bůh byl středem nejenom našich životů, ale i celého města, proto se spojíme každý týden ke společné chvále. Slovy jedné písně kapely Gedeon: "Ať zazní chvála na tomto místě!"

"Ne vždy je chuť Bohu děkovat a chválit Ho, ale vždycky je důvod. Proto jsme rádi souhlasili s možností chval ve středu Prahy."

P. Jakub Sadílek OFM představený františkánů

Rozpis chval

2023

1. LISTOPADU - Team David
8. LISTOPADU -
TrinityWorship
15. LISTOPADU -
Gedeon Worship
22. LISTOPADU -
Aletheia
29. LISTOPADU - Brno Worship

6. PROSINCE - Radotínské společenství
13. PROSINCE -
TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
20. PROSINCE -
Gedeon worship
27. PROSINCE -
Nalezení


2024

3. LEDNA - Nalezení
10. LEDNA - TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
17. LEDNA - Gedeon Worship
24. LEDNA - Aletheia
31. LEDNA - ESPÉ (SK)

7. ÚNORA - ADH.D.
14. ÚNORA - TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
21. ÚNORA - Nárožní
28. ÚNORA -
Aletheia

6. BŘEZNA - Espé (SK)
13. BŘEZNA - TrinityWorship
20. BŘEZNA - Gedeon Worship
27. BŘEZNA - Aletheia

1. KVĚTNA - ADH.D.
8. KVĚTNA -
TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
15. KVĚTNA - Gedeon Worship
22. KVĚTNA - Aletheia
29. KVĚTNA - MartinDom Worship (SK)

5. ČERVNA - Jana Zubajová (SK)
12. ČERVNA - Espé (SK)
19. ČERVNA - Gedeon Worship
26. ČERVNA - Aletheia

VEČERY PROVÁZÍ

Gedeon worship

Chceme chválit a vyvyšovat jméno Ježíš na každém místě, uprostřed všeho čeho stojíme a dovolit mu, aby mohl konat, protože On se rozhodl, že si vybuduje trůn uprostřed chval. Toužíme přinášet chválu, ke které se On bude přiznávat mocnými znameními a zázraky. 

TrinityWorship

Jsme chválová kapela, která volně sdružuje členy z různých částí naší země. Toužíme skrze naši službu uctívat Boha pro to, kým On je a vytvářet prostor, aby Jeho království mohlo sestupovat na zemi a proměňovat naše životy. Vnímáme, že chvály jsou Boží dar pro tento čas, skrze který chce uvolňovat svou moc a uzdravení do našich společenství. Naší vizí je, aby modlitba chval byla v každém městě! Více na FB.

Spolu s nimi bude během chval hlásat Boží slovo karmelitán P. Vojtěch Kodet.

P. Vojtěch Kodet O.Carm.

Vojtěch Kodet (* 1956) je kněz, karmelitán, známý kazatel a autor knih s duchovní tématikou. Přednáší a dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Provázet nás bude hlásáním Božího slova během chval s kapelou TrinityWorship.

Více informací a přednášek najdete na jeho webu.

Aletheia

Jsme malé charismatické společenství, které vzniklo v létě 2021 s touhou pravdivě následovat Krista ve všech oblastech jejich životů.

V radosti vás tímto zveme ke společné chvále, modlitbě a setkání.

Brno Worship

Jsme komunita převážně mladých lidí, která vznikla v roce 2008 v Brně. Spojuje nás touha žít a přinášet hodnoty Božího Království do každé oblasti běžného života. Našimi hodnotami jsou bezpodmínečná láska a přijetí, otevřenost, kultura úcty, pomoc potřebným.

Více informací na našem webu nebo FB.

TEAM David

Sme malé spoločenstvo žijúce charizmami hľadajúce hĺbku Otcovho srdca. Túžime budovať miesta Božej prítomnosti v tomto meste.

Nalezení

Jsme Kryštof a Šimon, dva nalezenci z Runway Campu.

Proč z Runway campu? Protože to bylo přes kapelu právě Runwaye, kde jsme se poprvé pred cca pul rokem poznali.

Proč nalezenci? Do nedávna ani jeden z nás nehrál, ale nalezli jsme radost a naplnění v tvorbě hudby pro Boha a rádi bychom tuhle radost a nadšení přinesli i vám.

ESPÉ (SK)

Sme zoskupenie hudobníkov a priatelia, ktorí túžia viesť ľudí do modlitby a Božej prítomnosti. Chceme vidieť otvorené nebo a rodiny, mestá i národy premenené Božou láskou skrze autentické chvály a uctievanie Ježiša Krista. Kapela ESPÉ je tiež súčasťou služby Godzone. 

Více informací na webu nebo FB.

ADH.D.

Jsme společenství, které vzniklo po semináři obnovy života v Duchu svatém. Schází se v něm lidé z různých farností a koutů Prahy. 

Vnímáme, jak je v dnešní době pozornost člověka neustále tříštěna různými podněty. My se snažíme společně naši pozornost zaměřovat na našeho nebeského Otce, v modlitbě chval, ve službě duchovními dary, v přímluvné modlitbě.

MARTINDOM WORSHIP

Sme zoskupenie hudobníkov, ktorí sa podieľajú na službe chvál v Spoločenstve Martindom v Bratislave. Boh sa každého z nás osobne dotkol a zmenil naše životy. Hudba je pre nás prirodzeným nástrojom oslavy Jeho lásky a svätosti. V modlitbe chvál spoločne túžime stále viac poznávať Božie srdce.

Více informací na webu nebo FB.

NÁROŽNÍ

Jsme společenství mladých pracujících a studentů žijících v Brně. Usilujeme o to, aby Ježíš byl nárožním kamenem našich životů a my tak mohli stát v jednotě Ducha před Otcem. Radost z evangelia si nechceme nechat pro sebe!

LAMAČSKÉ CHVÁLY

Sme chválova kapela, našou túžbou je prinášať vôňu uctievania a chvály ktorá sa páči Otcovi na akomkoľvek mieste. Tým že sme z celeho Slovenska tak neplánovane tvoríme priateľský prienik niekolkých spoločenstiev do ktorých naše rodiny patria, tvoria, chodia, spolupracujú alebo sympatizujú. Cieľove publikum máme pomerne jasne definované – je to Boh, On jediný je schopný nás počúvať stále. Našou víziou a túžbou sú prorocké chvály, a ich rozrastanie sa všade. Více informací na webu.

Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně; když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův.

2. Paralipomenon 5, 13

Kostel Panny Marie Sněžné