každou středu v Praze

Panna Maria Sněžná | od 19:30

Jungmannovo nám. 753/18

Nejbližší chvály 29.11. : Brno Worship

CHVÁLY VE STŘEDU PRAHY

"Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála." (Ž 34,2)

Toužíme, aby Bůh byl středem nejenom našich životů, ale i celého města, proto se spojíme každý týden ke společné chvále. Slovy jedné písně kapely Gedeon: "Ať zazní chvála na tomto místě!"


"Ne vždy je chuť Bohu děkovat a chválit Ho, ale vždycky je důvod. Proto jsme rádi souhlasili s možností chval ve středu Prahy."

P. Jakub Sadílek OFM představený františkánů

Rozpis jednotlivých chval

2023

25. ŘÍJNA - Aletheia

1. LISTOPADU - Team David
8. LISTOPADU - TrinityWorship
15. LISTOPADU - Gedeon Worship
22. LISTOPADU - Aletheia
29. LISTOPADU - Brno Worship

6. PROSINCE - Vlny
13. PROSINCE - TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
20. PROSINCE - Gedeon worship
27. PROSINCE - Nalezení

2024

3. LEDNA - ?
10. LEDNA - TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
17. LEDNA - Gedeon Worship
24. LEDNA - Aletheia
31. LEDNA - ESPÉ (SK)

7. ÚNORA - A.D.H.D.
14. ÚNORA - TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
21. ÚNORA - Nárožní
28. ÚNORA - Aletheia

6. BŘEZNA - ?
13. BŘEZNA - TrinityWorship + P. Vojtěch Kodet
20. BŘEZNA - Gedeon Worship
27. BŘEZNA - Aletheia

MODLITEBNÍMI VEČERY PROVÁZÍ

Gedeon worship

Chceme chválit a vyvyšovat jméno Ježíš na každém místě, uprostřed všeho čeho stojíme a dovolit mu, aby mohl konat, protože On se rozhodl, že si vybuduje trůn uprostřed chval. Toužíme přinášet chválu, ke které se On bude přiznávat mocnými znameními a zázraky. 

TrinityWorship

Jsme chválová kapela, která volně sdružuje členy z různých částí naší země. Toužíme skrze naši službu uctívat Boha pro to, kým On je a vytvářet prostor, aby Jeho království mohlo sestupovat na zemi a proměňovat naše životy. Vnímáme, že chvály jsou Boží dar pro tento čas, skrze který chce uvolňovat svou moc a uzdravení do našich společenství. Naší vizí je, aby modlitba chval byla v každém městě!


Spolu s nimi bude během chval hlásat Boží slovo karmelitán P. Vojtěch Kodet.

P. Vojtěch Kodet O.Carm.

Vojtěch Kodet (* 1956) je kněz, karmelitán, známý kazatel a autor knih s duchovní tématikou. Přednáší a dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Provázet nás bude hlásáním Božího slova během chval s kapelou TrinityWorship.


Aletheia

Jsme malé charismatické společenství, které vzniklo v létě 2021 s touhou pravdivě následovat Krista ve všech oblastech jejich životů.

V radosti vás tímto zveme ke společné chvále, modlitbě a setkání.

Brno Worship

Jsme komunita převážně mladých lidí, která vznikla v roce 2008 v Brně. Spojuje nás touha žít a přinášet hodnoty Božího Království do každé oblasti běžného života. Našimi hodnotami jsou bezpodmínečná láska a přijetí, otevřenost, kultura úcty, pomoc potřebným.

Více informací na našem webu nebo FB.

Vlny

Chválová skupina vznikla roku 2020. Skupinka nadšených chváličů se setkává pravidelně ke společné modlitbě a chvále Hospodina. Vede chvály při Večeru chval v Praze na Spořilově v kostele sv. Anežky a při takzv. "Havelnici" u sv.Havla. 

TEAM David

Sme malé spoločenstvo žijúce charizmami hľadajúce hĺbku Otcovho srdca. Túžime budovať miesta Božej prítomnosti v tomto meste.

Nalezení

...

ESPÉ (SK)

Sme zoskupenie hudobníkov a priatelia, ktorí túžia viesť ľudí do modlitby a Božej prítomnosti. Chceme vidieť otvorené nebo a rodiny, mestá i národy premenené Božou láskou skrze autentické chvály a uctievanie Ježiša Krista. Kapela ESPÉ je tiež súčasťou služby Godzone. 

Více informací na webu nebo FB.

Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně; když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův.

2. Paralipomenon 5, 13

Kostel Panny Marie Sněžné